Data: 25.01.2015,
Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2103R klasy "Z" – zbiorczej ul. Józefa Wysockiego w Przemyślu km 2+164,40 ÷ 4+559,69 z odwodnieniem, oświetleniem oraz przebudową i zabezpieczeniem pozostałej infrastruktury technicznej

Podstawowe parametry techniczne
 
• klasa techniczna ulicy: Z (zbiorcza)
• przekrój poprzeczny: uliczny
• szerokość jezdni: 7,0m
• szerokość chodnika bezpośrednio przy jezdni: 1,5m
– lewostronny na całej długości
– prawostronny odc. km 2+164,40 ÷ 3+914,51
• szerokość ścieżki rowerowej po stronie prawej na całej długości
– 2,0m przy chodniku odc. km 2+164,40 ÷ 3+914,51
– 2,5m przy jezdni odc. km 3+914,51 ÷ 4+559,69
• nawierzchnia ulicy: beton asfaltowy
• prędkość projektowa Vp=50km/h [1.2] §12 ust.1

Załączniki:

Wysockiego - Przekroje normalne.pdf
Wysockiego PZT nr 1.pdf
Wysockiego PZT nr 2.pdf

Budowa drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 28 z drogą wojewódzką nr 885

 OBWIESZCZENIE RDOŚ  27.05.2014 r.
 OBWIESZCZENIE RDOŚ  18.06.2014 r.

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 28 z drogą wojewódzką nr 885.

 Inwestycja zlokalizowana jest po wschodniej stronie miasta Przemyśla (dzielnice Bakończyce Dolne, Sielec), powiat grodzki Przemyśl, województwo podkarpackie.

 Początek projektowanej drogi znajduje sie na drodze krajowej nr 28 (ulica Lwowska), w rejonie obecnego skrzyżowania z ulicą 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty. Następnie projektowana droga prowadzona jest początkowo śladem tej ulicy i przecina ul. Topolową, Sielecką, Młynarską, linie kolejową nr 102 Przemyśl - Malhowice, ul. Rolniczą i łączy się z ulicą J. Słowackiego w pobliżu jej skrzyżowania z ul. Dojazdową. Długość tego odcinka wg projektu wynosi 3 980,24m.

 Projektem objęty jest również odcinek ul. J. Słowackiego (droga wojewódzka nr 885 na trenie miasta) - od włączenia projektowanej obwodnicy do skrzyżowania z ul. Obozową i ul. Herburtów. Długość odcinka wg projektu wynosi 567,91m.

 RYSUNKI:

PLAN ORIENTACYJNY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

RYS. NR 1 / RYS. NR 2 /RYS. NR 3 / RYS. NR 4 / RYS. NR 5
RYS. NR 6 / RYS. NR 7 / RYS. NR 8 / RYS. NR 9 / RYS. NR 10

  WIZUALIZACJA:

 

środa, 21 styczeń 2015
Awaryjny remont i regulacja urządzeń odwodnienia na terenie miasta Przemyśla w 2015 roku
Ogłoszenie - POBIERZ
piątek, 28 listopad 2014
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 26.11.2014 r. o możliwości przeglądania akt sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn; Rozbudowa drogi powiatowej nr 2103R klasy Z - zbiorczej ul.Józefa Wysockiego

POBIERZ
piątek, 28 listopad 2014
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 26 listopada 2014 r. o wydaniu postanowienia nie stwierdzającego potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

POBIERZ
środa, 15 październik 2014
Przebudowa odcinka ul. por. Wł. Kramarza w Przemyślu - budowa zjazdu i ciągu pieszo-jezdnego
Wynik - POBIERZ
piątek, 26 wrzesień 2014
Przebudowa odcinka ul. por. Wł. Kramarza w Przemyślu - budowa zjazdu i ciągu pieszo-jezdnego
Ogłoszenie - POBIERZ
środa, 20 sierpień 2014
Zimowe utrzymanie i pozimowe oczyszczanie ulic na terenie miasta Przemyśla w sezonie 2014/2015
Wynik - POBIERZ
czwartek, 31 lipiec 2014
Przebudowa odcinka ul. Kramarza w Przemyślu
Wynik - POBIERZ
wtorek, 15 lipiec 2014
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Remont dróg wewnętrznych w Przemyślu"
POBIERZ
poniedziałek, 14 lipiec 2014
Remont nawierzchni bitumicznych
Wynik - POBIERZ
piątek, 11 lipiec 2014
Przebudowa odcinka ul. por. Wł. Kramarza w Przemyślu - etap I
Ogłoszenie - POBIERZ
poniedziałek, 14 lipiec 2014
Minister Infrastruktury i Rozwoju zawiadamia, że wydał postanowienie z dnia 16 czerwca 2014r., znak: DOII-I-an/BOII-1an/3ks-772-73-933/13/14 prostujące z urzędu błąd pisarski w decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 4 lutego 2014r., znak: DOII-Ian/BOII-1an/3ks/772-73-133/13/14

Obwieszczenie POBIERZ

Postanowienie POBIERZ
wtorek, 08 lipiec 2014
Przebudowa ulicy Wilczańskiej - chodnik
Wynik - POBIERZ
wtorek, 01 lipiec 2014
Remont chodnika - ul. Mickiewicza w Przemyślu
Ogłoszenie - POBIERZ
piątek, 27 czerwiec 2014
Remont dróg wewnętrznych w Przemyślu
Ogłoszenie - POBIERZ
środa, 25 czerwiec 2014
Remont nawierzchni bitumicznych
Ogłoszenie - POBIERZ
1 | 2
Ostatnia aktualizacja: 21 styczeń 2015
2007 © Zarząd Dróg Miejskich
Wykonanie: LUPPO.PL