10.01
2019

Obwieszczenie RDOŚ - ul. Bielskiego w Przemyślu

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak WOOŚ.420.14.2.2018.PM.41 z dnia 07.01.2019r. zawiadamiającego strony postępowania, że w dniu 07.01.2019r. wydane zostało postanowienie, w którym sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji RDOŚ w Rzeszowie z dnia 31.12.2018r., znak WOOŚ.420.14.2.2018.PM.34  o środowiskowych uwarunkowaniach przedmiotowego przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2126R klasy Z - ulicy Bielskiego w Przemyślu.

PDFObwieszczenie o sprostowaniu.pdf

×

Wyszukaj w serwisie