„Przebudowa drogi gminnej  
ulicy Mierosławskiego
w Przemyślu”

ze środków Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych
(w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)

 

Wartość całkowita inwestycji:
581 962,20 zł.

Wartość dofinansowania:
581 962,20 zł.

Inwestor:

Herb Przemyśl.jpeg
logo.png
Gmina Miejska Przemyśl
ul. Rynek 1, 37-700 Przemyśl
Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu
ul. Wybickiego 1, 37-700 Przemyśl
 

 

Planowane zakończenie prac:
08.10.2021r.

DPR_Tablica_RFIL Mierosławskiego.jpeg
 

Realizacja inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej ulicy Mierosławskiego w Przemyślu” polega na:

  • rozbiórce istniejącej nawierzchni jezdni oraz wykonaniu nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni,

  • rozbiórce istniejącej nawierzchni chodników i zjazdów drogowych oraz wykonaniu nowej z kostki brukowej betonowej wraz z wymianą istniejących krawężników i obrzeży betonowych,

  • uzupełnieniu oraz wymianie istniejących elementów odwodnienia ulicy oraz wykonaniu ścieku przykrawężnikowego zapewniającego sprawne odprowadzanie wód opadowych i roztopowych,

  • regulacji pionowej istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej,

  • wymianie istniejących opraw oświetlenia ulicznego na nowe oprawy LED.

Dokumentacja fotograficzna
przed realizacją inwestycji

 

   

 

 

 

           

×

Wyszukaj w serwisie