Przebudowa ul. Orzeszkowej
– wykonanie nakładki bitumicznej
wraz z przebudową ciągów pieszych

Wykonawca robót:
Budowa Dróg i Mostów Gospodarstwo Agroturystyczne „SWOBODA”
Hawłowice  121, 37 – 560 Pruchnik

Planowany termin zakończenia:
wrzesień 2021 r.

Wartość umowna robót wynosi:
 144 152,31 zł brutto

Zakres realizowanych robót:

  • regulacja wpustów ulicznych

  • regulacja włazów kanałowych

  • wymiana krawężników betonowych

  • przebudowa nawierzchni chodników i zjazdów z kostki brukowej betonowej

  • wykonanie  warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – bitumicznej

  • wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – bitumicznej

Dokumentacja fotograficzna - 
przed realizacją inwestycji

 

 

×

Wyszukaj w serwisie