Przebudowa ul. Księcia Józefa
Poniatowskiego w Przemyślu

Wykonawca robót:

PBI Infrastruktura Sp. z o.o., ul. Kolejowa 10E,23-200 Kraśnik

Planowany termin zakończenia:
listopad 2021 r.

Wartość umowna robót wynosi:
369 327,24 zł brutto

Zakres realizowanych robót:

  • wymiana wpustów ulicznych

  • regulacja włazów kanałowych

  • wymiana krawężników betonowych

  • przebudowa nawierzchni chodników i zjazdów z kostki brukowej betonowej

  • przebudowa konstrukcji nawierzchni jezdni

Dokumentacja fotograficzna - 
przed realizacją inwestycji

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie