Przebudowa drogi oraz chodnika
ul. Rodziewiczówny w Przemyślu

 

Wykonawca robót:
Usługi Transportowe, Roboty Ziemne Stanisław Drak, ul. Hubala 10,
37 – 700 Przemyśl

Planowany termin zakończenia:
wrzesień 2021 r.

Wartość umowna robót wynosi:
 216 406,20 zł brutto

Zakres realizowanych robót:

  • regulacja wpustów ulicznych

  • regulacja włazów kanałowych

  • wymiana krawężników betonowych

  • przebudowa nawierzchni chodników i zjazdów z kostki brukowej betonowej

  • wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – bitumicznej

  • wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – bitumicznej

Dokumentacja fotograficzna - 
przed realizacją inwestycji

 

 

 

 

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie