Wykonanie nawierzchni
części ulicy Kruhel Wielki

ze środków Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych
(w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)

 

Wartość całkowita inwestycji:
288 490,35 zł.

Wartość dofinansowania:
140 000,00 zł.

Inwestor:

Herb Przemyśl.jpeg
logo.png
Gmina Miejska Przemyśl
ul. Rynek 1, 37-700 Przemyśl
Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu
ul. Wybickiego 1, 37-700 Przemyśl
 

 

Planowane zakończenie prac:
17.12.2021r.

DPR_Tablica_RFIL Kruhel Wielki.jpeg
 

Realizacja inwestycji polega na:

  • ułożeniu warstwy wyrównawczej i ścieralnej z mieszanek mineralno – bitumicznych,

  • wyrównaniu istniejących poboczy,

  • oczyszczenie i remont istniejących elementów odwodnienia ulicy,

  • regulacji pionowej istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej.

Dokumentacja fotograficzna
przed realizacją inwestycji

 

 

 

 

 

           

×

Wyszukaj w serwisie