Utrzymanie zimowe

Aneks do Planu Zimowego Utrzymania Dróg Miasta Przemyśla w sezonie zimowym 2020/2021

Wprowadza się następujące zmiany do Planu Zimowego Utrzymania Dróg Miasta Przemyśla w sezonie zimowym  2020/2021:

1. ul. Malawskiego 302 m2 kat. gminna, klasa drogi D, standard V- zmienia się standard zimowego utrzymania jezdni i w miejsce standard V wpisuje się standard  III.

2. ul. Sułkowskiego 63 m2 kat. gminna, klasa drogi D, standard IV- zmienia się standard zimowego utrzymania jezdni i w miejsce standard IV wpisuje się standard  II.

3.  ul. Zawiszy Czarnego 295 m2 kat. gminna, klasa drogi L, standard IV- zmienia się standard zimowego utrzymania jezdni i w miejsce standard IV wpisuje się standard  II.

4. ul. Aleja Solidarności 2610 m2 standard II - zmienia się powierzchnię utrzymania zimowego chodników i w miejsce 2610m2 wpisuje się  3870m2 i uzupełnia się opis zakresu robót: strona lewa  chodnik od skrzyżowania z ul. Lwowską do skrzyżowania z ul. Sybiraków i c.d. od skrzyżowania z ul. Boboli do skrzyżowania z ul. Słoneczną.

PDFAneks_do_Planu_AZ_2020-2021.pdf

 

Plan zimowego utrzymania dróg miasta Przemyśla w sezonie zimowym 2020/2021

PDFWyciąg z Planu Zimowego Utrzymania Dróg Miasta Przemyśla.pdf

WYKAZ TELEFONÓW AWARYJNYCH DLA MIASTA PRZEMYŚLA

DYSPOZYTORZY AZ nr telefonu kom.: 

795 597 971

DYSPOZYTORZY AZ nr telefonów stacjonarnych.:

16 678 24 84 

16 678 26 34

 

Zakład Usług Komunalnych w Przemyślu 16 678 26 34 wew. 40 i 47
DYSPOZYTORZY telefon czynny całodobowo 795 597 971
  16 678 24 84
  16 678 67 83 (fax)
   
   
   
telefony czynne w dni pracujące w godzinach od 7:00 do 15:00.
Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu 16 679 03 35 do 38 (fax. wew. 222)
   
SEKRETARIAT  16 679 03 35 wew. 204
   
Inspektorzy nadzoru  ZDM jezdnie  16 679 03 35  wew. 107
Inspektorzy nadzoru ZDM chodniki parkingi  16 679 03 35 wew. 110
   
   
Urząd Miejski w Przemyślu:  
Wydział Komunikacji Transportu i Dróg 16 675 20 67
Wydział Zarządzania Kryzysowego 16 678 64 34
   
Komenda Miejska Policji w Przemyślu 16 677 33 99,                 997
Straż Miejska w Przemyślu  16 676 70 70,                 986
PWiK w Przemyślu 16 678 24 64,                 994
PGM w Przemyślu   16 678 66 37
Pogotowie Energetyczne 16 676 30 00,                 991
Dyspozytor MZK 16 678 60 69
Dyspozytor PKS   16 678 91 84


 

×

Wyszukaj w serwisie