PL   

Oczyszczenie studzienek ściekowych i przykanalików oraz separatorów na terenie miasta Przemyśla w 2017 roku

Uwaga!
30 kwietnia 2018r. Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu nie pracuje.

Oczyszczenie studzienek ściekowych i przykanalików oraz separatorów na terenie miasta Przemyśla w 2017 roku
Informacja - POBIERZ