PL   

Zgłaszanie awarii oświetlenia na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl

Uwaga!
ZMIANA DRUKÓW NA ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO.

Awarie oświetlenia można zgłaszać całodobowo
do firmy konserwującej oświetlenie:

Zakład Wykonawstwa Robót Elektrycznych
Elektro - Instal Zenon Wagiła

Ostrów 112, 37-700 Przemyśl

pod nr tel. 16 671 04 98, 603 098 196
lub drogą mailową na adres: zen.wag@wp.pl

 

Awarie oświetlenia w dni powszednie
w godzinach od 7:00 do 15:00

można zgłaszać do:

Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu
ul. Wybickiego 1, 37-700 Przemyśl

pod numerem tel. 16 679 03 35 wew. 115
lub drogą mailową na adres: oswietlenie@zdm-przemysl.com