PL   

Wnioski

Uwaga!
ZMIANA DRUKÓW NA ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO.
 
 1.  WNIOSEK na wydanie abonamentu typu A1

 2.  WNIOSEK na wydanie abonamentu typu A2 

 3.  WNIOSEK na wydanie abonamentu typu A3 

 4.  WNIOSEK na zajęcie pasa drogowego

 5.  WNIOSEK na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym

 6.  WNIOSEK o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu ustawienia reklam, kiosków, garaży, ogródków sezonowych, "kopert", prowadzenia handlu i inne

 7.  Harmonogram zajęcia pasa drogowego

 8.  WNIOSEK na wydanie zezwolenia na przejazd ponadnormatywny 

 9.  Kwestonariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 10.  WNIOSEK o uzgodnienie projektu budowlanego

 11.  WNIOSEK o wydanie zezwolenia na lokalizację / przebudowę zjazdu z drogi publicznej wraz z określeniem warunków technicznych budowy / przebudowy zjazdu

 12.  WNIOSEK o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego: sieci / przyłącza

 13.  WNIOSEK o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektu budowlanego niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (np. schody, pochylnie, wiatrołapy lub ich części)

 14.  WNIOSEK o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (reklamy)

 15.  WNIOSEK o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji