PL   

Parkowanie w Strafach Płatnego Parkowania (SPP) na terenie miasta Przemyśla

Uwaga!
ZMIANA DRUKÓW NA ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO.

 

 Uchwała Nr 66/2016 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 25 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych Miasta Przemyśla, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania oraz sposobu pobierania tej opłaty.

POBIERZ

 Uchwała Nr 116/2013 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 13 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych Miasta Przemyśla, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania oraz sposobu pobierania tej opłaty.

POBIERZ

 Uchwała Nr 324/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych Miasta Przemyśla, ustalenia wysokości stawek oplaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania oraz sposobu pobierania tej opłaty.

POBIERZ

 WYMAGANE DOKUMENTY:

 Abonament typu A

1) abonament wydawany na okaziciela - brak wymaganych dokumentów.

 Abonament typu A1

1) dowód osobisty składającego wniosek lub inny dokument potwierdzający tożsamość

2) potwierdzenie zameldowania na pobyt stały lub czasowy z podaniem okresu tego pobytu, wydane przez właściwy organ

3) dowód rejestracyjny pojazdu, na który wystawiony będzie abonament

4) umowa użyczenia pojazdu ,na który ma być wydany abonament-w przypadku osób nie będących właścicielami lub współwłaścicielami pojazdu oraz inne dokumenty potwierdzające dane i informacje wynikające z wniosku

5) umowa kupna -sprzedaży pojazdu ,umowa leasingu, umowa kredytu na zakup pojazdu

6) akt własności lokalu

  Abonament typu A2

1) dowód rejestracyjny pojazdu, na który wystawiony będzie abonament

2) umowa zawarta z pracownikiem ,że pracodawca pokrywa koszty użytkowania samochodu prywatnego do celów służbowych ze wskazaniem okresu obowiązywania

 Abonament typu A3

1) dowód rejestracyjny pojazdu, na który wystawiony będzie abonament

2) umowa zawarta z pracownikiem ,że pracodawca pokrywa koszty użytkowania samochodu prywatnego do celów służbowych ze wskazaniem okresu obowiązywania

 

UWAGA:

Abonament wydaje się na okres nieprzekraczający jednego roku kalendarzowego.