PL   

Procedury związane z wydaniem zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót, umieszczenia reklamy, handlu, kiosków, garaży, ogródków sezonowych, kopert i innych

Uwaga!
ZMIANA DRUKÓW NA ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO.

 

 Uchwała nr 116/2016 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 25 sierpień 2016r. 
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Prezydent Miasta Przemyśla

POBIERZ

 WYMAGANE DOKUMENTY:

1. projekt sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu,

2. projekt organizacji ruchu w rejonie przewidywanego zajęcia pasa drogowego,

3. plan sytuacyjny pasa drogowego przewidzianego do zajęcia w skali 1:500 wraz z planowanym do wykonania urządzeniem x 3 egzemplarze w przypadku prowadzenia robót (1 egzemplarz w przypadkach pozostałych),

4. ksero pozwolenia na budowę lub zgłoszenie,

5. upoważnienie inwestora na wykonawcę,

6. oświadczenie gestora sieci w sprawie ponoszenia opłaty rocznej
za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym po jego wbudowaniu (wniosek na zajęcie pasa drogowego na umieszczenie urządzeń),

7. opłata skarbowa – 17,00 zł - za upoważnienie lub pełnomocnictwo,

8. ksero wpisu o działalności gospodarczej lub ksero KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,

9. ksero uzgodnienia, postanowienia ZDM ( do wglądu),

10. harmonogram robót (dot. robót prowadzonych etapami),

11. projekt reklamy ( treść, kolorystyka, wymiary ) z zaznaczeniem – reklama jednostronna lub obustronna

UWAGA! – termin umieszczenia baneru nad jezdnią max.14 dni

12. zgodę właściciela budynku w przypadku umocowania baneru reklamowego nad jezdnią

 

UWAGA:

Złożenie wniosku nie upoważnia do zajęcia pasa drogowego. Może to nastąpić po protokolarnym przejęciu terenu i uzyskaniu decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego.