PL   

Procedury związane z wydaniem zezwolenia na zajęcie pasa drogowego celem umieszczenia urządzeń

Uwaga!
ZMIANA DRUKÓW NA ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO.

 

Należy złożyć wniosek, do którego trzeba dołączyć następujące dokumenty:

 

1.     plan sytuacyjny w skali 1:500 z naniesioną lokalizacją urządzenia,

2.     pozwolenie na budowę lub zgłoszenie.