PL   

Rozbudowa ulic Buszkowickiej i Rogozińskiego w Przemyślu

Uwaga!
30 kwietnia 2018r. Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu nie pracuje.

fot. ZDM Przemyśl

fot. ZDM Przemyśl

fot. ZDM Przemyśl

fot. ZDM Przemyśl

fot. ZDM Przemyśl

fot. ZDM Przemyśl

fot. ZDM Przemyśl

Rozbudowa ulicy Rogozińskiego polegała na wzmocnieniu konstrukcji jezdni z poszerzeniem do 7,00m, oraz przebudowie i budowie chodników na długości  721mb

Statystyki:
nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego –  6 455,00m2
chodnik z kostki brukowej betonowej  –  2 738,00m2
ścieżka rowerowa z kostki brukowej betonowej –  696,00m2
zjazdy z kostki brukowej betonowej –  433,00m2
zatoki autobusowe z kostki kamiennej – 257,00m2
budowa studzienek ściekowych  - 40 szt.
budowa studni rewizyjnych  - 16 szt.  

 

Rozbudowa ulicy Buszkowickiej polegała na wzmocnieniu konstrukcji jezdni z poszerzeniem do 7,00m, oraz budowie chodnika i ścieżki rowerowej  na długości  1 140mb

Statystyki:
nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego –  8 085,00m2
chodnik z kostki brukowej betonowej  –  1 986,00m2
ścieżka rowerowa z kostki brukowej betonowej  – 705,50m2
ścieżka rowerowa z betonu asfaltowego – 1 864,00m2
zatoki autobusowe z kostki kamiennej – 257,00m2
zjazdy z kostki brukowej betonowej – 58,00m2
ścieki z elementów betonowych – 1 217,00mb               
budowa studzienek ściekowych – 84 szt.
budowa studni rewizyjnych PE Ø 1200, 1000, 600, 400 – 51 szt.
budowa separatorów lamelowych 100 dm3, 300 dm3 – 2 szt.

 
Strona:  1  (wszystkich: 2) Na stronie: