PL   

Rozbudowa ulic Buszkowickiej i Rogozińskiego w Przemyślu

fot. ZDM Przemyśl

fot. ZDM Przemyśl

fot. ZDM Przemyśl

fot. ZDM Przemyśl

fot. ZDM Przemyśl

fot. ZDM Przemyśl

fot. ZDM Przemyśl

Rozbudowa ulicy Rogozińskiego polegała na wzmocnieniu konstrukcji jezdni z poszerzeniem do 7,00m, oraz przebudowie i budowie chodników na długości  721mb

Statystyki:
nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego –  6 455,00m2
chodnik z kostki brukowej betonowej  –  2 738,00m2
ścieżka rowerowa z kostki brukowej betonowej –  696,00m2
zjazdy z kostki brukowej betonowej –  433,00m2
zatoki autobusowe z kostki kamiennej – 257,00m2
budowa studzienek ściekowych  - 40 szt.
budowa studni rewizyjnych  - 16 szt.  

 

Rozbudowa ulicy Buszkowickiej polegała na wzmocnieniu konstrukcji jezdni z poszerzeniem do 7,00m, oraz budowie chodnika i ścieżki rowerowej  na długości  1 140mb

Statystyki:
nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego –  8 085,00m2
chodnik z kostki brukowej betonowej  –  1 986,00m2
ścieżka rowerowa z kostki brukowej betonowej  – 705,50m2
ścieżka rowerowa z betonu asfaltowego – 1 864,00m2
zatoki autobusowe z kostki kamiennej – 257,00m2
zjazdy z kostki brukowej betonowej – 58,00m2
ścieki z elementów betonowych – 1 217,00mb               
budowa studzienek ściekowych – 84 szt.
budowa studni rewizyjnych PE Ø 1200, 1000, 600, 400 – 51 szt.
budowa separatorów lamelowych 100 dm3, 300 dm3 – 2 szt.

 
Strona:  1  (wszystkich: 2) Na stronie: