PL   

Przebudowa ulic Piasta Kołodzieja i Regera wraz z odwodnieniem

Uwaga!
30 kwietnia 2018r. Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu nie pracuje.

  • Plan zagospodarowania terenu                             - POBIERZ