PL   

Kładka pieszo - rowerowa w Przemyślu

Uwaga!
30 kwietnia 2018r. Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu nie pracuje.

fot. ZDM Przemyśl

fot. ZDM Przemyśl

fot. ZDM Przemyśl

fot. ZDM Przemyśl

fot. ZDM Przemyśl

 Kontrakt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 Oś priorytetowa IV Infrastruktura Transportowa Działanie IV.1 Infrastruktura drogowa oraz ze środków krajowych i własnych, będących w dyspozycji Gminy Miejskiej Przemyśl.

 
Okres realizacji zadania: 6 miesięcy
 

Całkowita wartość kontraktu (brutto): 4 882 881,06 PLN

 
Wykonawca: Skanska S.A. z siedzibą w Warszawie

Inżynier PROKOM Construction Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu

 

Prace nad realizacją przedmiotowej inwestycji rozpoczęły się w maju 2015r., a zakończyły
w październiku 2015r.

 
 

Kładka zlokalizowana jest na terenie miasta Przemyśl i przebiega nad rzeką San łącząc Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II z Wybrzeżem Marszałka Józefa Piłsudskiego w okolicach schronu należącego do pozostałości fortów linii Mołotowa.

Wybudowana kładka to obiekt dwuprzęsłowy, symetryczny, podwieszony do stalowego pylonu. Dźwigary wykonane są z drewna klejonego i podwieszone do pylonu stalowymi linami. Kładka umożliwia bezpieczną przeprawę rowerową przez rzekę San oraz zapewnia ciągłość ścieżek rowerowych.