PL   

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. ewidencji dróg

Uwaga!
30 kwietnia 2018r. Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu nie pracuje.