Ulica Wysockiego w Przemyślu - I i II etap

loga unijne.png

Nazwa zadania:

Rozbudowa odcinka ulicy Wysockiego w Przemyślu, realizowana w ramach projektu
pn.: „Rozbudowa i integracja systemu komunikacji publicznej na terenie MOF Przemyśl”

ETAP I od km 4+560,00 do km 3+360,00

 

Pierwszy etap rozbudowy odcinka ulicy Wysockiego w Przemyślu w km od 3+360 do 4+559,69 był realizowany w ramach projektu pn.: „Rozbudowa i integracja systemu komunikacji publicznej na terenie MOF Przemyśl”

Inwestycja współfinansowana była ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.

 

Rozbudowa ulicy Wysockiego na odcinku o długości ok. 1 200mb. polegała na:

 • korekcie przebiegu trasy wraz z poszerzeniem jezdni ulicy do 7,0m,  

 • budowie chodników z kostki brukowej betonowej:  lewostronny o szerokości 2,0m na całej długości odcinka wzdłuż jezdni, prawostronny o szerokości 1,5m, na odcinku o długości ok. 550mb. za ścieżką rowerową,

 • budowie ścieżki rowerowej prawostronnej z kostki brukowej betonowej o szerokości: 2,0m na odcinku o długości ok. 550mb., 2,5m na odcinku ok. 650mb.,

 • budowie czterech zatok autobusowych o nawierzchni z kostki granitowej,

 • budowie czterech wiat przystankowych o lekkiej konstrukcji stalowej i poliwęglanowej,

 • przebudowie i budowie zjazdów drogowych,

 • przebudowie istniejących skrzyżowań,

 • budowie kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi na całej długości rozbudowywanego odcinka,

 • budowie oświetlenia ulicznego na całej długości odcinka – wybudowano 39szt. latarni oświetleniowych,

 • przebudowie i zabezpieczeniu urządzeń infrastruktury technicznej w zakresie kolidującym z inwestycją,

 • wycięciu drzew z terenu pasa drogowego, kolidujących z inwestycją.

 

Wykonawca Robót:
PBI Infrastruktura S.A. z siedzibą w Kraśniku, (Lider konsorcjum) i  PBI WMB Sp. z o.o. z siedzibą w Sandomierzu (Partner konsorcjum)
Wartość umowy: 7 772 909,55 PLN brutto

 

Nadzór Inwestorski:
Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane i Obsługi Inwestycyjnej PROBUD z siedzibą w Przemyślu
Wartość umowy: 196 800,00PLN brutto

 

Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych  wyniosła: 5 880 033,97PLN brutto, w tym:

 • dofinansowanie: 4 828 031,02 PLN brutto

 • wkład własny: 1 052 002,95 PLN brutto

 

Rozpoczęcie robót:  23.08.2017r.

Zakończenie  robót: 31.07.2018r.   

 

 


logo Wsparcie Lokalnej Infrastrukturry Drogowej.jpeg

 

Nazwa zadania:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2103R klasy „Z” – zbiorczej ul. Józefa Wysockiego
w Przemyślu km 2+164,40 – 4+559,69 z odwodnieniem, oświetleniem
oraz przebudową i zabezpieczeniem pozostałej infrastruktury technicznej

ETAP II od km 2+700,00 do km 3+360,00

 

Drugi etap rozbudowy odcinka ulicy Wysockiego w Przemyślu w km od 2+700 do 3+360 był współfinansowany z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

 

Rozbudowa ulicy Wysockiego na odcinku o długości ok. 660mb. polegała na:

 • korekcie przebiegu trasy wraz z poszerzeniem jezdni ulicy do 7,0m, 

 • budowie chodników z kostki brukowej betonowej: lewostronny o szerokości 2,0m na całej długości odcinka wzdłuż jezdni; prawostronny o szerokości 1,5m, na całej długości odcinka za ścieżką rowerową,

 • budowie ścieżki rowerowej prawostronnej z kostki brukowej betonowej o szerokości: 2,0m na odcinku o długości ok. 660mb,

 • budowie dwóch zatok autobusowych o nawierzchni z kostki granitowej,

 • budowie dwóch wiat przystankowych o lekkiej konstrukcji stalowej i poliwęglanowej,

 • przebudowie i budowie zjazdów drogowych,

 • przebudowie istniejącego skrzyżowania,

 • budowie kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi na całej długości rozbudowywanego odcinka,

 • budowie oświetlenia ulicznego na całej długości odcinka w ilości 21szt. latarni oświetleniowych,

 • przebudowie i zabezpieczeniu urządzeń infrastruktury technicznej w zakresie kolidującym z inwestycją,

 • wycięciu drzew z terenu pasa drogowego, kolidujących z inwestycją.

 

Wykonawca Robót:
PBI Infrastruktura S.A. z siedzibą w Kraśniku, (Lider konsorcjum) i  PBI WMB Sp. z o.o. z siedzibą w Sandomierzu (Partner konsorcjum)
Wartość umowy: 7 772 909,55 PLN brutto

Nadzór Inwestorski:
Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane i Obsługi Inwestycyjnej PROBUD z siedzibą w Przemyślu
Wartość umowy: 158 670,00 PLN brutto

 

Całkowita wartość projektu wyniosła: 7 979 579,55PLN brutto, w tym:

 • koszty kwalifikowane: 5 358 395,22 PLN brutto

 • koszty niekwalifikowane: 2 621 184,33 PLN brutto

 

Podział wartości kosztów kwalifikowanych: 5 358 395,22 PLN brutto

 • dofinansowanie: 2 679 197,00PLN brutto

 • wkład własny: 2 679 198,22 PLN brutto

 

Wartość wkładu własnego, który był zabezpieczony w budżecie miasta Przemyśla wyniósł (wkład własny kosztów kwalifikowanych oraz koszty niekwalifikowane): 5 300 382,55 PLN brutto.

 

Rozpoczęcie robót: 20.07.2018r. (przekazanie placu budowy)

Zakończenie  robót: 31.05.2019r. 

 

Opublikował(a): Krzysztof Sobczuk Modyfikował(a): Krzysztof Sobczuk Data modyfikacji: 10-09-2021 09:57

Na skróty