Ulica Wysockiego w Przemyślu - II ETAP

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2103R klasy „Z” – zbiorczej ul. Józefa Wysockiego w Przemyślu km 2+164,40 – 4+559,69 z odwodnieniem, oświetleniem oraz przebudową i zabezpieczeniem pozostałej infrastruktury technicznej ETAP II od km 2+700,00 do km 3+360,00.

Inwestycja współfinansowana jest z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

 

Rozbudowa ulicy Wysockiego na odcinku o długości ok. 660mb będzie polegać na:

1.        korekcie przebiegu trasy wraz z poszerzeniem jezdni ulicy do 7,0m, 

2.        budowie chodników z kostki brukowej betonowej:

-       lewostronny o szerokości 2,0m na całej długości odcinka wzdłuż jezdni,

-       prawostronny o szerokości 1,5m, na całej długości odcinka za ścieżką rowerową,

3.        budowie ścieżki rowerowej prawostronnej z kostki brukowej betonowej o szerokości:

-     2,0m na odcinku o długości ok. 660mb,

4.        budowie dwóch zatok autobusowych o nawierzchni z kostki granitowej,

5.        budowie dwóch wiat przystankowych o lekkiej konstrukcji stalowej i poliwęglanowej,

6.        przebudowie i budowie zjazdów drogowych,

7.        przebudowie istniejącego skrzyżowania,

8.        budowie kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi na całej długości rozbudowywanego odcinka,

9.        budowie oświetlenia ulicznego na całej długości odcinka w ilości 21szt. latarni oświetleniowych,

10.    przebudowie i zabezpieczeniu urządzeń infrastruktury technicznej w zakresie kolidującym z inwestycją,

11.    wycięciu drzew z terenu pasa drogowego, kolidujących z inwestycją.

 

Opublikował(a): Krzysztof Sobczuk Data publikacji: 21-09-2018 13:49 Modyfikował(a): Krzysztof Sobczuk Data modyfikacji: 13-02-2019 09:56

Na skróty