ul. Pasteura - Zakończono prace związane z zabezpieczeniem osuwiska na stoku narciarskim oraz remontem odcinka nawierzchni jezdni ulicy Pasteura

„Zabezpieczenie osuwiska powstałego w rejonie ulicy Pasteura
na stoku narciarskim w Przemyślu wraz z przebudową infrastruktury technicznej stoku”

Inwestycja  realizowana była w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Wartość przyznanej dotacji: 2 353 790,00 PLN brutto

Wykonawca Robót:
AARSLEFF Sp. z o.o., Al. Wyścigowa 6, 02 – 681 Warszawa


Wartość robót budowlanych wg umowy: 3 189 040,94 PLN brutto

Rozpoczęcie robót:     18.07.2018 r.

Zakończenie  robót:    16.11.2018 r.   

         
            W celu zabezpieczenia osuwiska wykonano dwurzędową konstrukcję oporową z palisady składającej się z żelbetowych pali zwieńczonych oczepem i wzmocnionej dodatkowo kotwami gruntowymi. Łączna długość palisady wynosi 132,0 mb. Dodatkowo wykonano odwodnienie terenu poprzez drenaż wgłębny i powierzchniowy. W ostatnim etapie zniwelowano teren.

       W ramach przedmiotowego zadania zrealizowano również remont nawierzchni jezdni, chodników i miejsc postojowych wraz z poprawą warunków odwodnienia ulicy Pasteura w Przemyślu na odcinku o długości 130,0 mb.  

 

Opublikował(a): Krzysztof Sobczuk Data publikacji: 28-11-2018 07:35 Modyfikował(a): Krzysztof Sobczuk Data modyfikacji: 29-11-2018 11:10

Na skróty