Monitoring wizyjny

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Zarządzie Dróg Miejskich w Przemyślu (ZDM Przemyśl), zwanych dalej jako „Dane Osobowe”, jest Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu , ul. Wybickiego 1, 37-700 Przemyśl, kontakt tel. 16-679-03-35, mailowy: sekretariat@zdm-przemysl.com, reprezentowany przez Dyrektora ZDM  (zwanego dalej jako „Administrator”). Administrator przetwarza Dane Osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 1. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, za pośrednictwem poczty elektronicznej: ochronadanych@zdm-przemysl.com lub telefoniczne: 16 679 03 35 wew. 207, w godzinach pracy ZDM.
 1. Monitoringiem wizyjnym realizowanym przez ZDM w Przemyślu objęto:
 • Teren wokół budynku ZDM w Przemyślu zlokalizowanego przy ul. Wybickiego 1, 37-700 Przemyśl.
 • Widok z mostu im. Brama Przemyska na: Al. Solidarności, Al. Wolności oraz na panoramę miasta Przemyśla w kierunku Galerii Sanowej.
 • Teren wokół kładki pieszo – rowerowej zlokalizowanej nad rzeką San pomiędzy ul. Wybrzeża Ojca Św. Jana Pawła II oraz Wybrzeżem Piłsudskiego w Przemyślu.
 • Obręb skrzyżowania ulicy Aleksandra Dworskiego z ulicą Stanisława Konarskiego w Przemyślu.
 1. Celem przetwarzania Pani/Pana danych jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia państwowego oraz przeciwdziałanie naruszeniom prawa.
 2. Dostęp do danych mają wyłącznie upoważnieni pracownicy, którzy zobowiązani zostali do zachowania poufności tych danych.
 1. Maksymalny dostęp do nagrań z monitoringu wynosi 2 dni, a w przypadku postępowania, podczas którego nagranie stanowi dowód – nagranie przechowujemy przez okres maksymalnie 1 miesiąca.
 1. Każdy, którego dane dotyczą ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 1. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych oraz prawo ograniczenia ich przetwarzania.
Opublikował(a): Krzysztof Sobczuk Modyfikował(a): Krzysztof Sobczuk

Na skróty