Przejazdy kolejowo - drogowe

Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu zawiadamia, że spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zakończyła modernizację dwóch przejazdów kolejowo - drogowych usytuowanych na terenie miasta Przemyśla w następujących ciągach ulic:

  1. Heidi Wernerus - Neumann
  2. Okrężnej.

Na przejazdach zainstalowano:

  • urządzenia samoczynnego systemu przejazdowego wyposażone w sygnalizację świetlną (sygnalizatory drogowe),
  • napędy z półrogatkami zamykającymi ruch drogowy.

Nowe zabezpieczenia kierują ruchem drogowym na tych przejazdach znacznie zwiększając bezpieczeństwo jego uczestników.

Tym samym nastąpiła zmiana kategorii przejazdów kolejowo - drogowych z kategorii D na kategorię B.

 

 

Opublikował(a): Krzysztof Sobczuk Data publikacji: 25-06-2020 14:18

Na skróty