Ulica Wysockiego w Przemyślu - II ETAP

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2103R klasy „Z” – zbiorczej ul. Józefa Wysockiego
w Przemyślu km 2+164,40 – 4+559,69 z odwodnieniem, oświetleniem oraz przebudową
i zabezpieczeniem pozostałej infrastruktury technicznej

ETAP II od km 2+700,00 do km 3+360,00Inwestycja współfinansowana jest z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

 

Wykonawca Robót:
 
PBI Infrastruktura S.A. z siedzibą w Kraśniku, (Lider konsorcjum) i  PBI WMB Sp. z o.o. z siedzibą w Sandomierzu (Partnera konsorcjum)
 

Nadzór Inwestorski:
Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane i Obsługi Inwestycyjnej PROBUD z siedzibą w Przemyślu

 

Rozpoczęcie robót (przekazanie placu budowy):   20.07.2018 r.
Zakończenie  robót:    31.05.2019 r.   

           

                                                   

 

Rozbudowa ulicy Wysockiego na odcinku o długości ok. 660 mb  polegała na:

1.        Korekcie przebiegu trasy wraz z poszerzeniem jezdni ulicy do 7,0 m.

2.        Budowie chodników z kostki brukowej betonowej:

-       lewostronny o szerokości 2,0 m na całej długości odcinka wzdłuż jezdni,

-       prawostronny o szerokości 1,5 m, na całej długości odcinka za ścieżką rowerową.

3.        Budowie ścieżki rowerowej prawostronnej z kostki brukowej betonowej o szerokości:

-     2,0 m na odcinku o długości ok. 660 mb.

4.        Budowie dwóch zatok autobusowych o nawierzchni z kostki granitowej.

5.        Budowie dwóch wiat przystankowych o lekkiej konstrukcji stalowej i poliwęglanowej.

6.        Przebudowie i budowie zjazdów drogowych.

7.        Przebudowie istniejącego skrzyżowania.

8.        Budowie kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi na całej długości rozbudowywanego odcinka.

9.        Budowie oświetlenia ulicznego na całej długości odcinka w ilości 21 szt. latarni oświetleniowych.

10.    Przebudowie i zabezpieczeniu urządzeń infrastruktury technicznej w zakresie kolidującym z inwestycją.

11.    Wycięciu drzew z terenu pasa drogowego, kolidujących z inwestycją.

Opublikował(a): Krzysztof Sobczuk Data publikacji: 11-01-2021 12:40 Modyfikował(a): Krzysztof Sobczuk Data modyfikacji: 11-01-2021 12:51

Na skróty