Nadzór inwestorski nad realizacją zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2103R klasy „Z” – zbiorczej ul. Józefa Wysockiego w Przemyślu w km 2+164,40 – 4+559,69 wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przebudową i zabezpieczeniem pozostałej infrastruktury technicznej – ETAP III od km 2+164,00 do km 2+700,00”

termin składania ofert upływa -  23.08.2021 r. o godz. 14:00

PDFzał. nr 1 - opis przedmiotu zamówienia.pdf
DOCzał. nr 2 - formularz ofertowy.doc
PDFzał. nr 3 - wzór umowy.pdf
PDFzał. nr 4 projektowane postanowienia umowy.pdf
DOCzał. nr 5 wzór wykazu usług.doc
DOCzał. nr 6 wzór wykazu osób.doc
PDFzapytanie ofertowe.pdf
PDFinformacja o wyborze oferty.pdf
 

Opublikował(a): Joanna Podolak Data publikacji: 17-08-2021 11:31 Modyfikował(a): Joanna Podolak Data modyfikacji: 27-08-2021 14:30

Na skróty