„Przebudowa drogi gminnej  
ulicy Mierosławskiego
w Przemyślu”

ze środków Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych
(w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)

Całkowita wartość inwestycji:
573 241,62 zł

Wartość dofinansowania:
573 241,62 zł

Inwestor:

Gmina Miejska Przemyśl
ul. Rynek 1, 37-700 Przemyśl

Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu
ul. Wybickiego 1, 37-700 Przemyśl

Herb Przemyśl.jpeg

logo.png
         

Wykonawca robót:

Usługi Transportowe, Roboty Ziemne
Stanisław Drak
ul. Hubala 10
37-700 Przemyśl

Zakończenie robót:
08.10.2021r.

DPR_Tablica_RFIL Mierosławskiego 600.jpeg

 

Realizacja inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej ulicy Mierosławskiego w Przemyślu” polegała na:

 • rozbiórce istniejącej nawierzchni jezdni oraz wykonaniu nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni,

 • rozbiórce istniejącej nawierzchni chodników i zjazdów drogowych oraz wykonaniu nowej z kostki brukowej betonowej wraz z wymianą istniejących krawężników i obrzeży betonowych,

 • uzupełnieniu oraz wymianie istniejących elementów odwodnienia ulicy oraz wykonaniu ścieku przykrawężnikowego zapewniającego sprawne odprowadzanie wód opadowych i roztopowych,

 • regulacji pionowej istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej,

 • wymianie istniejących opraw oświetlenia ulicznego na nowe oprawy LED.

 

Zakres rzeczowy zrealizowanej inwestycji:

 • krawężniki betonowe - 463mb,

 • obrzeża betonowe - 463mb,

 • studzienki ściekowe betonowe z osadnikiem i syfonem - 13 szt.,

 • przykanaliki z rur PVC - 55bm,

 • warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 456m2,

 • chodniki i zjazdy z kostki brukowej betonowej - 1 192m2.

Dokumentacja fotograficzna
przed realizacją inwestycji

  

Dokumentacja fotograficzna
po realizacji inwestycji

 

 

 

 

           

Opublikował(a): Krzysztof Sobczuk Modyfikował(a): Krzysztof Sobczuk Data modyfikacji: 30-12-2021 11:36

Na skróty