„Przebudowa ul. Księcia Józefa
Poniatowskiego w Przemyślu”

ze środków Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych
(w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)

Całkowita wartość inwestycji:
389 603,77 zł

Wartość dofinansowania:
378 122,82 zł

 

Inwestor:

Gmina Miejska Przemyśl
ul. Rynek 1, 37-700 Przemyśl

Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu
ul. Wybickiego 1, 37-700 Przemyśl

Herb Przemyśl.jpeg

logo.png

Wykonawca robót:

PBI logo.jpeg

PBI Infrastruktura Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 10E
23-200 Kraśnik

 

Zakończenie robót:
30.11.2021r.

DPR_Tablica_RFIL Poniatowskiego 600.jpeg

Realizacja inwestycji pn. "Przebudowa ulicy Księcia Józefa Poniatowskiego w Przemyślu polegała na:

 • wymianie wpustów ulicznych

 • regulacji włazów kanałowych

 • wymianie krawężników betonowych

 • przebudowie nawierzchni chodników i zjazdów z kostki brukowej betonowej

 • przebudowie konstrukcji nawierzchni jezdni

Zakres rzeczowy zrealizowanej inwestycji:

 • krawężniki betonowe - 367mb,

 • obrzeża betonowe - 81mb,

 • studzienki ściekowe betonowe z osadnikiem i syfonem - 8szt,

 • przykanaliki z rur PVC - 20mb,

 • warstwa ścieralna z mieszanki mineralno - bitumicznej - 1050m2

 • chodniki i zjazdy z kostki brukowej betonowej - 672m2

 

 

Dokumentacja fotograficzna
przed realizacją inwestycji

 

Dokumentacja fotograficzna
po realizacji inwestycji

 

 

 

 

Opublikował(a): Krzysztof Sobczuk Modyfikował(a): Krzysztof Sobczuk Data modyfikacji: 28-12-2021 08:05

Na skróty