„Przebudowa drogi oraz chodnika
ul. Rodziewiczówny w Przemyślu

 

Inwestor:

Gmina Miejska Przemyśl
ul. Rynek 1, 37-700 Przemyśl

Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu
ul. Wybickiego 1, 37-700 Przemyśl

Herb Przemyśl.jpeg

 

logo.png

 

Wykonawca robót:
Usługi Transportowe, Roboty Ziemne Stanisław Drak,
ul. Hubala 10, 37 – 700 Przemyśl

 

Zakończenie robót:
wrzesień 2021 r.

 

Wartość wykonanych robót wynosi:
 216 372,99zł brutto

 

Zakres realizowanych robót:

  • regulacja wpustów ulicznych,

  • regulacja włazów kanałowych,

  • wymiana krawężników betonowych,

  • przebudowa nawierzchni chodników i zjazdów z kostki brukowej betonowej,

  • wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno–bitumicznej,

  • wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno–bitumicznej.

 

Zakres rzeczowy zrealizowanej inwestycji:

  • wymiana krawężnika betonowego 15x30 - 467mb,

  • wymiana obrzeża betonowego - 228,5mb,

  • wymiana nawierzchni chodników i zjazdów z kostki brukowej - 627m2,

  • wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej - 1320 m2.

 

Dokumentacja fotograficzna
przed realizacją inwestycji

 

Dokumentacja fotograficzna
po realizacji inwestycji

 

 

 

 

 

 

Opublikował(a): Krzysztof Sobczuk Modyfikował(a): Krzysztof Sobczuk Data modyfikacji: 28-12-2021 08:05

Na skróty