Wykonanie nakładki bitumicznej
na ul. Sucharskiego w Przemyślu”

Wykonawca robót:
Budowa Dróg i Mostów Gospodarstwo Agroturystyczne „SWOBODA”
Hawłowice  121, 37 – 560 Pruchnik

Okres realizacji robót:
16.06.2021r. – 28.07.2021r.

Wartość wykonanych robót wynosi: 
170 235,15 zł brutto

Zakres realizowanych robót:

  • regulacja wpustów ulicznych – 19 szt.

  • regulacja włazów kanałowych – 5 szt.

  • wymiana krawężnika betonowego 15x30 – 45 mb

  • remont cząstkowy chodników i zjazdów z kostki brukowej betonowej – 145 m2     

  • wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczna – 170,14 t

  • wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – bitumicznej  - 2820 m2

Dokumentacja fotograficzna
przed realizacją inwestycji

 

Dokumentacja fotograficzna
po realizacji inwestycji

 

 

×

Wyszukaj w serwisie