Przebudowa drogi krajowej
nr 28 – ul. Mickiewicza

Wykonawca robót:
COLAS Polska Sp. z o.o.,
ul. Nowa 49
62-070 Polędzie

Nadzór inwestorski:
TESOR Sp. z o.o.

Termin zakończenia:
grudzień 2021 r.

Wartość inwestycji: 
1 972 802,28 zł brutto

Wartość dofinansowania robót ze środków rezerwy subwencji ogólnej:
856 991,00 zł brutto

flaga_z_godlem_rzeczypospolitej_polskiej.jpeg

Zakres realizowanych robót:

  • wymiana wpustów ulicznych

  • regulacja włazów kanałowych

  • wymiana krawężników kamiennych

  • przebudowa nawierzchni chodników i zjazdów z kostki brukowej betonowej

  • wykonanie ciągu pieszo-rowerowego brukowo-bitumicznego

  • wymiana warstw asfaltowych nawierzchni jezdni

  • wymiana elementów oznakowania poziomego i pionowego

Dokumentacja fotograficzna - 
przed realizacją inwestycji

 

Dokumentacja fotograficzna - 
po realizacji inwestycji

 

 
Opublikował(a): Krzysztof Sobczuk Modyfikował(a): Krzysztof Sobczuk Data modyfikacji: 04-07-2022 10:45

Na skróty