Wykonanie nawierzchni bitumicznej
ulicy Kruhelskiej

ze środków Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych
(w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)

Wartość całkowita inwestycji:
437 240,40 zł.

Wartość dofinansowania:
437 240,40 zł.

Inwestor:

Gmina Miejska Przemyśl
ul. Rynek 1, 37-700 Przemyśl

Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu
ul. Wybickiego 1, 37-700 Przemyśl

Herb Przemyśl.jpeg
logo.png
   

Wykonawca robót:

Budowa Dróg i Mostów Gospodarstwo
Agroturystyczne "SWOBODA" Sp. z.o.o.
Hawłowice 121
37-560 Pruchnik

Zakończenie robót:
17.12.2021r.

DPR_Tablica_RFIL Kruhelska.jpeg
 

Realizacja inwestycji polegała na:

  • ułożeniu warstwy wyrównawczej i ścieralnej z mieszanek mineralno–bitumicznych,

  • wyrównaniu istniejących poboczy,

  • oczyszczenie i remont istniejących elementów odwodnienia ulicy,

  • regulacji pionowej istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej.

 

Zakres rzeczowy zrealizowanej inwestycji:

  • odtworzenie umocnienia dna rowu elementami betonowymi prefabrykowanymi - 302mb

  • warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej - 4 820m2,

  • umocnienie poboczy wraz z powierzchniowym utrwaleniem - 1 300m2.

Dokumentacja fotograficzna
przed realizacją inwestycji

 

 

 

 

           

Opublikował(a): Krzysztof Sobczuk Modyfikował(a): Krzysztof Sobczuk Data modyfikacji: 07-06-2022 08:00

Na skróty