Wykonanie nawierzchni
części ulicy Kruhel Wielki

ze środków Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych
(w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)

Całkowita wartość inwestycji:
288 373,50 zł.

Wartość dofinansowania:
129 359,16 zł.

 

Inwestor:

Gmina Miejska Przemyśl
ul. Rynek 1, 37-700 Przemyśl

Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu
ul. Wybickiego 1, 37-700 Przemyśl

Herb Przemyśl.jpeg
logo.png

Wykonawca robót:

Zakład Drogowy Tadeusz Popek Sp. J.
Rozbórz Długi 57A, 37-560 Pruchnik

Zakończenie robót:
listopad 2021r.

DPR_Tablica_RFIL Kruhel Wielki.jpeg

Realizacja inwestycji polegała na:

  • ułożeniu warstwy wyrównawczej i ścieralnej z mieszanek mineralno – bitumicznych,

  • wyrównaniu istniejących poboczy,

  • oczyszczenie i remont istniejących elementów odwodnienia ulicy,

  • regulacji pionowej istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej.

Zakres rzeczowy zrealizowanej inwestycji:

  • ścieki z prefabrykatów betonowych 50x50 - 710m,

  • umocnienie skarp rowu płytami betonowymi ażurowymi - 395m2,

  • warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 820m2,

  • umocnienie poboczy - 350m2.

 

Dokumentacja fotograficzna
przed realizacją inwestycji

 

Dokumentacja fotograficzna
po realizacji inwestycji

 

 

 

 

           

Opublikował(a): Krzysztof Sobczuk Modyfikował(a): Krzysztof Sobczuk Data modyfikacji: 04-07-2022 10:56

Na skróty