Fundusze Europejskie RP Podkarpacie UE.jpeg

„Przebudowa północno – wschodniej
części Rynku Starego Miasta
wraz z badaniami archeologicznymi”

w ramach zadania

„Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu”

z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Umowa została podpisana w dniu 06.09.2021r.

Wartość całkowita inwestycji wraz z nadzorem inwestycji:

2 322 871,76 zł.

Wartość dofinansowania:

1 620 777,02 zł.

Inwestor:

Herb Przemyśl.jpeg
logo.png
Gmina Miejska Przemyśl
ul. Rynek 1, 37-700 Przemyśl
Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu
ul. Wybickiego 1, 37-700 Przemyśl
 

 

Planowane zakończenie prac:
15.04.2023r.

 

Z uwagi na obecnie trwający okres zimowy roboty zostały wstrzymane. Ich kontynuacja będzie możliwa przy wystąpieniu warunków atmosferycznych umożliwiających zakończenie przedmiotowych robót.

Roboty pozostałe do wykonania w 2023r.:

 • zabezpieczenie odkrytych podczas prowadzonych badań archeologicznych pozostałości fundamentów dawnego Ratusza

 • roboty ziemne związane z zasypaniem wykopów powstałych w trakcie badań archeologicznych

 • ekspozycja murów Ratusza w poziomie nawierzchni płyty Rynku wraz z wykonaniem trawników

 • montaż punktów świetlnych wokół eksponowanych murów

 • uzupełnienie nawierzchni płyty Rynku poza obszarem Ratusza.

PZT Rynek Przemyśl.jpeg

 

Przebudowa północno – wschodniej części Rynku Starego Miasta w Przemyślu obejmuje:

 • roboty polegające na rozbiórce istniejącej nawierzchni jezdni i chodników oraz elementów istniejącej infrastruktury drogowej,

 • przeprowadzenie badań archeologicznych,

 • roboty ziemne polegające na formowaniu i zagęszczaniu nasypów wraz z plantowaniem skarp,

 • regulację istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej, budowa kanału z rur PCV o długości 88mb oraz 3 sztuk wpustów ulicznych betonowych,

 • budowę ciągu pieszego – pierzeja wschodnia Rynku (łącznik ul. Grodzkiej z ulicą Kazimierza Wielkiego) z płyt granitowych płomieniowanych oraz kostki kamiennej granitowej na powierzchni 505m²,

 • przebudowę Płyty Rynku Staromiejskiego polegającą na rozbiórce istniejącej nawierzchni oraz ułożenie nowej z płyt granitowych płomieniowanych, kostki kamiennej granitowej  oraz z brukowca z kamienia polnego na powierzchni około 2 355 m²,

 • wykonanie zarysów fundamentu murów budynku Starego Ratusza,

 • budowę oświetlenia ulicznego.

Całkowita powierzchnia przewidziana do przebudowy wynosi około 3 300m².

 
Rynek Starego Miasta - Plan sytuacyjny.jpeg
 

Konferencja prasowa Prezydenta i Konserwatora Zabytków sprawie przemyskiego Rynku

Stanowisko PWKZ dot. Rynku Starego Miasta w Przemyślu

Dokumentacja fotograficzna
przed realizacją inwestycji

 

Dokumentacja fotograficzna
grudzień 2022

 

Opublikował(a): Krzysztof Sobczuk Modyfikował(a): Krzysztof Sobczuk Data modyfikacji: 21-07-2023 13:27

Na skróty