Fundusze Europejskie RP Podkarpacie UE.jpeg

„Przebudowa północno – wschodniej
części Rynku Starego Miasta
wraz z badaniami archeologicznymi”

w ramach zadania

„Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu”

z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Umowa została podpisana w dniu 06.09.2021r.

Wartość całkowita inwestycji wraz z nadzorem inwestycji:

2 322 871,76 zł.

Wartość dofinansowania:

1 620 777,02 zł.

Inwestor:

Herb Przemyśl.jpeg
logo.png
Gmina Miejska Przemyśl
ul. Rynek 1, 37-700 Przemyśl
Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu
ul. Wybickiego 1, 37-700 Przemyśl
 

 

Planowane zakończenie prac:
06.09.2022r.

 
 

Przebudowa północno – wschodniej części Rynku Starego Miasta w Przemyślu obejmuje:

  • roboty polegające na rozbiórce istniejącej nawierzchni jezdni i chodników oraz elementów istniejącej infrastruktury drogowej,

  • przeprowadzenie badań archeologicznych,

  • roboty ziemne polegające na formowaniu i zagęszczaniu nasypów wraz z plantowaniem skarp,

  • regulację istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej, budowa kanału z rur PCV o długości 88mb oraz 3 sztuk wpustów ulicznych betonowych,

  • budowę ciągu pieszego – pierzeja wschodnia Rynku (łącznik ul. Grodzkiej z ulicą Kazimierza Wielkiego) z płyt granitowych płomieniowanych oraz kostki kamiennej granitowej na powierzchni 505m²,

  • przebudowę Płyty Rynku Staromiejskiego polegającą na rozbiórce istniejącej nawierzchni oraz ułożenie nowej z płyt granitowych płomieniowanych, kostki kamiennej granitowej  oraz z brukowca z kamienia polnego na powierzchni około 2 355 m²,

  • wykonanie zarysów fundamentu murów budynku Starego Ratusza z cegły klinkierowej pełnej,

  • budowę oświetlenia ulicznego.

Całkowita powierzchnia przewidziana do przebudowy wynosi około 3 300m².

 
Rynek Starego Miasta - Plan sytuacyjny.jpeg
 

Konferencja prasowa Prezydenta i Konserwatora Zabytków sprawie przemyskiego Rynku

Stanowisko PWKZ dot. Rynku Starego Miasta w Przemyślu

Dokumentacja fotograficzna
przed realizacją inwestycji

 

 

 
×

Wyszukaj w serwisie