Flaga i Godło PL.png

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
 

RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

dla zadań dotyczących poprawy bezpieczeństwa ruchu
pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych

 

„Przebudowa przejść dla pieszych na terenie
Gminy Miejskiej Przemyśl na ulicach:
Słowackiego Nr 2185R – km 0+213,00;
Słowackiego Nr 2185R – km 0+705,00;
Krasińskiego Nr 2159R – km 0+262,00;
Krasińskiego Nr 2159R – km 0+328,00;
Sikorskiego Nr 120522R – km 0+0,033”

 

Dofinansowanie: 
336 320,00

Wartość inwestycji: 
418 569,00

 

Inwestor:

Gmina Miejska Przemyśl
ul. Rynek 1, 37-700 Przemyśl

Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu
ul. Wybickiego 1, 37-700 Przemyśl

Herb Przemyśl.jpeg

logo.png
 

Wykonawca
robót budowlanych:


Zakład Wykonawstwa Robót Elektrycznych
"ELEKTRO-INSTAL"
Ostrów 112
37-700 Przemyśl

 

Planowane zakończenie robót

29.08.2022r.

Tablica Informacyjna RFRD - Przejścia dla pieszych 600.jpeg
 

W ramach realizacji zadania przewiduje się między innymi:

  • wykonanie instalacji dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych
  • remont nawierzchni jezdni i chodników w obrębie realizowanych przejść
  • montaż urządzeń bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego
  • wykonanie oznakowania poziomego w formie białych linii P10 na czerwonym tle,  wykonane w technologii oznakowania grubowarstwowego strukturalnego, chemoutwardzalnego  z refleksyjnymi kulkami szklanymi
  • wykonanie ramp krawężnikowych z systemem fakturowych oznaczeń nawierzchni celem zapewnienia dostępności przejść dla pieszych osobom z niepełnosprawnościami
  • wykonanie wysp azylu dla pieszych (dot. przejść w ciągu ulicy Słowackiego w Przemyślu)
 

Wykonanie instalacji dedykowanego oświetlenia na przejściach
dla pieszych zrealizowane będzie w następujących lokalizacjach:  

Słowackiego – km 0+213,00
(w obrębie skrzyżowania z ul. T. Rejtana)

Słowackiego_szkoła_1.jpegSłowackiego_szkoła_2.jpeg

Koncepcja Słowackiego Liceum.jpeg

Dokumentacja fotograficzna
po realizacji inwestycji

 

Słowackiego – km 0+705,00
(w obrębie skrzyżowania z ul. gen. J. Stachiewicza)

Słowackiego_Stachiewcza_1.jpegSłowackiego_Stachiewcza_2.jpeg

Koncepcja Słowackiego Stachiewicza.jpeg

Dokumentacja fotograficzna
po realizacji inwestycji

 

Krasińskiego – km 0+262,00
(w obrębie postoju taksówek)

Krasińskiego_Taxi_1.jpegKrasińskiego_Taxi_2.jpeg

Koncepcja Krasińskiego Taxi.jpeg

Dokumentacja fotograficzna
po realizacji inwestycji

 

Krasińskiego – km 0+328,00
(w obrębie skrzyżowania z ul. Racławicką i Kosynierów)

Krasińskiego_Racławicka_1.jpegKrasińskiego_Racławicka_2.jpeg

Koncepcja Krasińskiego Racławicka.jpeg

Dokumentacja fotograficzna
po realizacji inwestycji

 

Sikorskiego – km 0+0,033
(w obrębie skrzyżowania z ul. bpa J. Glazera)

Sikorskiego_1.jpegSikorskiego_2.jpeg

Koncepcja Sikorskiego.jpeg

Dokumentacja fotograficzna
po realizacji inwestycji

 

 

 

 

Opublikował(a): Krzysztof Sobczuk Modyfikował(a): Krzysztof Sobczuk Data modyfikacji: 14-10-2022 08:15

Na skróty