15.12
2021

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu zawiadamia, że z dniem

15.12.2021r.

wstrzymuje

do odwołania

wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego
celem prowadzenia robót z uwagi na trwający okres zimowy.

informacje_ZDM.png

 

×

Wyszukaj w serwisie