„Przebudowa ulicy Wandy - Balickiego
w Przemyślu

 

Inwestor:

Gmina Miejska Przemyśl
ul. Rynek 1, 37-700 Przemyśl

Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu
ul. Wybickiego 1, 37-700 Przemyśl

Herb Przemyśl.jpeg

logo.png

 

Wykonawca robót:
Zakład Drogowy Tadeusz Popek Sp. J.,
Rozbórz Długi 57A, 37-560 Pruchnik

 

Zakończenie robót:
grudzień 2021 r.

 

Wartość wykonanych robót wynosi:
116 134,14 zł

 

W celu wykonania remontu nawierzchni jezdni oraz zjazdów drogowych wykonano roboty polegające na:

  • ułożeniu warstwy wyrównawczej z mieszanek mineralno-bitumicznych,

  • ułożeniu warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych,

  • uzupełnieniu istniejących elementów odwodnienia ulicy,

  • regulacji pionowej istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej.

 

Zakres rzeczowy zrealizowanej inwestycji:

  • krawężniki betonowe – 55mb,

  • warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej – 845m2,

  • zjazdy z mieszanki mineralno-bitumicznej – 92m2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikował(a): Krzysztof Sobczuk Modyfikował(a): Krzysztof Sobczuk Data modyfikacji: 28-12-2021 12:11

Na skróty