Wnioski

PDF1-Wniosek-ROBOTY.pdf (716,03KB)

PDF2. Wniosek - urządzenia.pdf (566,65KB)

PDF3. Wniosek - zajęcie pasa drogowego pozostałe.pdf (553,94KB)

PDF4. Wniosek - zgłoszenie awaryjne.pdf (47,49KB)

PDF4.1. Przedłużenie awaryjne.pdf (20,17KB)

PDF4.2. Zakończenie awaryjne.pdf (20,35KB)

PDF5. Oświadczenie o pozwoleniu na budowę.pdf (38,48KB)

XLS6. Harmonogram zajęcia pasa drogowego.xls (29,00KB)

PDF7. Wniosek A1.pdf (109,15KB)
Abonament A1 dla mieszkańców domów przy ulicach objętych strefą płatnego parkowania bądź bezpośrednio przyległych do niej oraz dla mieszkańców strefy zamieszkania obejmującej ulice Starego Miasta, tj. ul. Franciszkańska, K.Wielkiego, Serbańska, Dąbrowskiego, Rynek, Władycze, Śnigurskiego.

PDF8. Wniosek A2.pdf (132,22KB)
Abonament typu A2 dla pojazdów stanowiących własność pracowników jednostek innych niż wymienione przy abonamencie typu A3 wykorzystywanych do celów służbowych w trybie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

PDF9. Wniosek A3.pdf (124,28KB)
Abonament typu A3:
- dla pojazdów służbowych stanowiących własność jednostek samorządowej strefy budżetowej posiadających swą siedzibę na obszarze Gminy Miejskiej Przemyśl
- dla pojazdów prywatnych pracowników jednostek samorządowej strefy budżetowej posiadających swą siedzibę na obszarze Gminy Miejskiej Przemyśl
- dla pojazdów należących do organizacji prowadzących działalność charytatywną określonych w ustawie z dnia 07.04.1989r. - Prawo o Stowarzyszeniach lub pojazdów osób prywatnych działających w ramach tych stowarzyszeń przy realizacji celów charytatywnych.

PDF10. Wniosek na udzielenie zgody na wjazd na drogę z ograniczeniem tonażu.pdf (42,39KB)

PDF11. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania.pdf (111,26KB)

PDF12. Wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego.pdf (54,11KB)

PDF13. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację przebudowę zjazdu z drogi publicznej.pdf (761,58KB)

PDF14. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych obiekty - UZGODNIENIE.pdf (48,58KB)

PDF15. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych reklamy.pdf (53,55KB)

PDF16. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej - UZGODNIENIE.pdf (57,84KB)

DOC17. Kwestionariusz Osobowy.doc (76,50KB)

DOCX18. Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii II-IV na przejazd pojazdu nienormatywnego.docx (26,57KB)

PDF19. Wniosek o przeniesienie decyzji na zajęcie pasa drogowego.pdf (285,93KB)

PDF19.1 Oświadczenie o przyjęciu warunków decyzji do wniosku i przeniesienie decyzji.pdf (198,03KB)

 

 

×

Wyszukaj w serwisie