Wnioski

Wnioski na zajęcie pasa drogowego

PDF1. Wniosek - zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót.pdf

PDF2. Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi.pdf

PDF3. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu ustawienia reklam kiosków garaży ogródków sezonowych kopert prowadzenie handu i inne.pdf

PDF4. Wniosek o zgłoszenie awaryjnego zajęcia pasa drogowego.pdf

PDF4.1 Zgłoszenie przedłużenia terminu awaryjnego zajęcia pasa drogowego.pdf

PDF4.2 Zgłoszenie do odbioru pasa drogowego po robotach awaryjnych.pdf

PDF5. Oświadczenie o pozwoleniu na budowę.pdf

XLS6. Harmonogram zajecia pasa drogowego.xls

Wnioski na wydanie kart parkingowych

PDF7. Wniosek o wydanie karty abonamentowej A1.pdf

PDF8. Wniosek o wydanie karty abonamentowej A2.pdf

PDF9. Wniosek o wydanie karty abonamentowej A3.pdf

PDF10. Wniosek o wydanie zgody na korzystanie z miejsca zastrzeżonego - koperty.pdf

Wnioski związane z przejazdami

PDF11. Wniosek na udzielenie zgody na wjazd na drogę z ograniczeniem tonażu.pdf

PDF12. Wniosek o owydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.pdf

Pozostałe wnioski

PDF13. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania.pdf

PDF14. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację przebudowę zjazdu z drogi publicznej.pdf

PDF15. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urzadzeń niezwiazanych - obiekty - UZGODNIENIE.pdf

PDF16. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych - reklamy.pdf

PDF17. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej - UZGODNIENIE.pdf

DOC18. Kwestionariusz osobowy.doc

PDF19. Wniosek o przeniesienie decyzji na zajęcie pasa drogowego.pdf

PDF19.1 Oświadczenie o przyjęciu warunków decyzji do wniosku i przeniesienie decyzji.pdf

 

 

Opublikował(a): Krzysztof Sobczuk Modyfikował(a): Krzysztof Sobczuk Data modyfikacji: 25-05-2023 12:31

Na skróty