„Przebudowa chodnika przy ulicy
Rzecznej w Przemyślu”

 

Realizacja inwestycji polega na:

  • rozbiórce istniejącej nawierzchni chodników oraz wykonaniu nowej z kostki brukowej betonowej wraz z wymianą istniejących krawężników i obrzeży betonowych

  • rozbiórce istniejącej nawierzchni zjazdów drogowych oraz wykonaniu nowej
    z kostki brukowej betonowej

  • regulacji pionowej istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej

 

Wartość umowna robót wynosi:
 110 441,70zł brutto

Dokumentacja fotograficzna

 

 

×

Wyszukaj w serwisie