„Przebudowa chodnika przy ulicy
Rzecznej w Przemyślu”

 

Realizacja inwestycji polegała na:

  • rozbiórce istniejącej nawierzchni chodników oraz wykonaniu nowej z kostki brukowej betonowej wraz z wymianą istniejących krawężników i obrzeży betonowych

  • rozbiórce istniejącej nawierzchni zjazdów drogowych oraz wykonaniu nowej
    z kostki brukowej betonowej

  • regulacji pionowej istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej

 

Wartość realizacji robót wyniosła:
 103 812,00 brutto

Dokumentacja fotograficzna
przed realizacją inwestycji

 

 

Dokumentacja fotograficzna
przed realizacją inwestycji

 

 

×

Wyszukaj w serwisie