„Przebudowa nawierzchni ulicy
gen. M. Boruty - Spiechowicza w Przemyślu”

 

Realizacja inwestycji polegała na:

  • wykonaniu frezowania istniejącej nawierzchni jezdni i zatoki postojowej oraz ułożeniu warstwy wyrównawczej i ścieralnej z mieszanek mineralno – bitumicznych

  • rozbiórce istniejącej nawierzchni chodników i wykonaniu nowej z kostki brukowej betonowej

  • rozbiórce istniejącej nawierzchni zjazdów drogowych oraz wykonaniu nowej z mieszanek mineralno – bitumicznych

  • regulacji pionowej istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej

  • wymianie istniejących elementów odwodnienia ulicy

 

Wartość umowna robót wynosi:
 810 840,60 zł brutto

Dokumentacja fotograficzna
przed realizacją inwestycji

 

Dokumentacja fotograficzna
po realizacji inwestycji

 

Opublikował(a): Krzysztof Sobczuk Modyfikował(a): Krzysztof Sobczuk Data modyfikacji: 30-08-2022 07:54

Na skróty