Strefy Płatnego Parkowania

Stawki za postój pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania:

  • pierwsze 30 minut - 1,00 zł, jest to minimalny opłacony czas w SPP
  • pierwsza i każda następna godzina - 2,00 zł, z tym, że opłacenie czasu powyżej 30 minut następuje proporcjonalnie do wniesionej opłaty.

Na skróty