„Przebudowa nawierzchni ulicy
Bolesława Chrobrego w Przemyślu”

 

Realizacja inwestycji polegała na:

  • wykonaniu frezowania istniejącej nawierzchni jezdni oraz ułożeniu warstwy wyrównawczej i ścieralnej z mieszanek mineralno –bitumicznych

  • uzupełnieniu nawierzchni zjazdów i poboczy kruszywem łamanym

  • regulacji pionowej istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej

 

Wartość zrealizowanych robót wyniosła:
 274 290,00 zł brutto

Dokumentacja fotograficzna
przed realizacją inwestycji

 

Dokumentacja fotograficzna
po realizacji inwestycji

 

Opublikował(a): Krzysztof Sobczuk Modyfikował(a): Krzysztof Sobczuk Data modyfikacji: 17-08-2022 10:55

Na skróty