„Przebudowa nawierzchni ulicy
Bolesława Chrobrego w Przemyślu”

 

Realizacja inwestycji polega na:

  • wykonaniu frezowania istniejącej nawierzchni jezdni oraz ułożeniu warstwy wyrównawczej i ścieralnej z mieszanek mineralno –bitumicznych

  • uzupełnieniu nawierzchni zjazdów i poboczy kruszywem łamanym

  • regulacji pionowej istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej

 

Wartość umowna robót wynosi:
 274 290,00 zł brutto

Dokumentacja fotograficzna


 

 

×

Wyszukaj w serwisie