„Przebudowa chodników w ulicy
Kazanowskiej w Przemyślu”

 

Realizacja inwestycji polega na:

  • wymianie istniejącej nawierzchni chodników i zjazdów drogowych na odcinku około 660mb na nową z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo – piaskowej

  • wymianie istniejących krawężników i obrzeży betonowych

  • regulacji pionowej istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej

 

Wartość umowna robót wynosi:
 294 938,01 zł brutto

Dokumentacja fotograficzna
przed realizacją inwestycji

 

 

×

Wyszukaj w serwisie