„Remont chodnika ulicy
Brzóski w Przemyślu”

 

Realizacja inwestycji polega na:

  • wymianie istniejącej nawierzchni chodników i zjazdów drogowych na odcinku około 70mb na nową z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo – piaskowej

  • wymianie istniejących krawężników i obrzeży betonowych

  • regulacji pionowej istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej

 

Wartość umowna robót wynosi:
 37 662,60 zł brutto

Dokumentacja fotograficzna


 

 
 

×

Wyszukaj w serwisie