„Remont chodnika ulicy
Brzóski w Przemyślu”

 

Realizacja inwestycji polegała na:

  • wymianie istniejącej nawierzchni chodników i zjazdów drogowych na odcinku około 70mb na nową z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo – piaskowej

  • wymianie istniejących krawężników i obrzeży betonowych

  • regulacji pionowej istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej

 

Wartość zrealizowanych robót wyniosła:
 37 662,60 zł brutto

 

Dokumentacja fotograficzna
przed realizacją inwestycji


 

 
 

Dokumentacja fotograficzna
po realizacji inwestycji


 

 

×

Wyszukaj w serwisie