„Przebudowa chodnika przy ulicy
Reymonta w Przemyślu”

 

Realizacja inwestycji polegała na:

  • wymianie istniejącej nawierzchni chodników i zjazdów drogowych na odcinku około 150mb na nową z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo – piaskowej

  • wymianie istniejących krawężników i obrzeży betonowych

  • regulacji pionowej istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej

 

Wartość zrealizowanych robót wyniosła:
 112 286,70 zł brutto

Dokumentacja fotograficzna
przed realizacją inwestycji

 

Dokumentacja fotograficzna
po realizacji inwestycji

 

Opublikował(a): Krzysztof Sobczuk Modyfikował(a): Krzysztof Sobczuk Data modyfikacji: 11-08-2022 08:52

Na skróty