„Przebudowa chodnika przy ulicy
Reymonta w Przemyślu”

 

Realizacja inwestycji polega na:

  • wymianie istniejącej nawierzchni chodników i zjazdów drogowych na odcinku około 150mb na nową z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo – piaskowej

  • wymianie istniejących krawężników i obrzeży betonowych

  • regulacji pionowej istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej

 

Wartość umowna robót wynosi:
 112 286,70 zł brutto

Dokumentacja fotograficzna 

 

×

Wyszukaj w serwisie