„Przebudowa nawierzchni ulicy
Dwernickiego w Przemyślu”

 

Realizacja inwestycji polegała na wykonaniu:

  • 4 szt. studzienek ściekowych betonowych z osadnikiem i syfonem wraz z przykanalikami z PVC fi 200 mm,

  • 221mb krawężników betonowych 15x30cm,

  • 238 mb obrzeży betonowych 8x30cm,

  • 565m2 nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem,

  • 262 m2 nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo – piaskowej oraz podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,

  • 97 m2 nawierzchnia zjazdów drogowych z kostki brukowej  betonowej na podsypce cementowo – piaskowej oraz podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,

  • 55 m2 umocnienia skarp płytami ażurowymi.

 

Wartość umowna zrealizowanych robót wyniosła:
 350 846,43 zł brutto

Dokumentacja fotograficzna
przed realizacją inwestycji

 

Dokumentacja fotograficzna
po realizacji inwestycji

 

Opublikował(a): Krzysztof Sobczuk Modyfikował(a): Krzysztof Sobczuk Data modyfikacji: 30-08-2022 07:40

Na skróty