„Przebudowa ulicy Okrężnej w Przemyślu”
(odcinek o nawierzchni z płyt betonowych)

 

Realizacja inwestycji polegała na:

  • rozbiórce istniejącej nawierzchni z drogowych płyt betonowych

  • ułożeniu podbudowy z kruszywa łamanego

  • ułożeniu warstwy wyrównawczej i ścieralnej z mieszanek mineralno – bitumicznych na długości około 180 mb

  • wykonanie utwardzonego pobocza o nawierzchni bitumicznej

  • regulacji pionowej istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej

 

Wartość zrealizowanych robót wyniosła:
 242 796,16 zł brutto

Dokumentacja fotograficzna
przed realizacją inwestycji

 

Dokumentacja fotograficzna
po realizacji inwestycji

 

×

Wyszukaj w serwisie