„Przebudowa ulicy Okrężnej w Przemyślu”
(odcinek o nawierzchni z płyt betonowych)

 

Realizacja inwestycji polega na:

  • rozbiórce istniejącej nawierzchni z drogowych płyt betonowych

  • ułożeniu podbudowy z kruszywa łamanego

  • ułożeniu warstwy wyrównawczej i ścieralnej z mieszanek mineralno – bitumicznych na długości około 180 mb

  • wykonanie utwardzonego pobocza o nawierzchni bitumicznej

  • regulacji pionowej istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej

 

Wartość umowna robót wynosi:
 246 201,72 zł brutto

Dokumentacja fotograficzna

 

 

×

Wyszukaj w serwisie