Zakończono roboty związane z realizacją zadania pn.: 

„Przebudowa przejść dla pieszych na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl na ulicach:
Słowackiego Nr 2185R – km 0+213,00; Słowackiego Nr 2185R – km 0+705,00;
Krasińskiego Nr 2159R – km 0+262,00; Krasińskiego Nr 2159R – km 0+328,00;
Sikorskiego Nr 120522R – km 0+0,033”

Zadanie dofinansowane ze środków
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
dla zadań dotyczących poprawy
bezpieczeństwa ruchu pieszych
w obszarze odziaływania przejść dla pieszych.

Tablica Informacyjna RFRD - Przejścia dla pieszych 600.jpeg

Przejścia.jpeg

×

Wyszukaj w serwisie