Informacja


o działaniach podjętych przez
Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu
zmierzających do wyłonienia wykonawców robót
dla następujących zadań inwestycyjnych:

 
  1. Remont nawierzchni ulicy Rzecznej w Przemyślu (Budżet Obywatelski 2022)
  2. Remont nawierzchni ulicy Rzecznej w Przemyślu
  3. Remont ulicy Grochowskiej w Przemyślu (Budżet Obywatelski 2022)
  4. Wykonanie nakładki bitumicznej na ulicy Czerwińskiej w Przemyślu
  5. Wykonanie nakładki bitumicznej na dolnym odcinku ul. Czachowskiego w Przemyślu na wysokości Przedszkola Nr 20 z wjazdem na osiedle od strony ulicy Słowackiego w Przemyślu

Przeprowadzono trzy postepowania o udzielenie zamówienia zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowania zakończyły się unieważnieniem z uwagi na brak chętnych wykonawców do realizacji w/w zadań. W dniu 04.10.2022r. wszczęto kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym.

 

 

Opublikował(a): Krzysztof Sobczuk Modyfikował(a): Krzysztof Sobczuk Data modyfikacji: 07-10-2022 14:41

Na skróty