Informacja dotycząca oznakowania ulic przy cmentarzach komunalnych miasta Przemyśla
w okresie "Wszystkich Świętych" w dniach 29.10.2022r. do 02.11.2022r. 

CMENTARZ KOMUNALNY GŁÓWNY 
Ulica Juliusza Słowackiego w Przemyślu

Cmentarz-Główny150.png

 

 1. Odcinek ulicy Słowackiego w kierunku ulicy Bakończyckiej (prawa strona) - od skrzyżowania z ulicą Przemysław do wjazdu na teren parkingu przy Zakładzie Usług Komunalnych w Przemyślu Spółka z o.o.  - zostanie oznakowany znakiem D-18 "parking" z tabliczką T-30i "tabliczka oznaczająca postój całego pojazdu na jezdni równolegle do krawężnika". Znak zostanie ustawiony za wjazdem na parking, natomiast na końcu muru cmentarnego zostanie ustawiony znak D-18 z tabliczką T-3a "koniec". Ponadto lewa strona ulicy Słowackiego - na w/w odcinku zostanie oznakowana znakiem B-36 "zakaz zatrzymywania się" - oznakowanie obowiązywać będzie w dniach od 29.10.2022r. - 02.11.2022r. 
 2. Odcinek ulicy Przemysława - od skrzyżowania z ulicą Słowackiego do skrzyżowania z ulicą Sucharskiego zostanie oznakowany znakiem B-1 "zakaz ruchu w obu kierunkach" z tabliczką "nie dotyczy mieszkańców, MZK oraz służb miejskich" - oznakowanie obowiązywać będzie w dniu 01.11.2022r. w godzinach od 10:00 do 18:00.
 3. Odcinek ulicy Przemysława - od skrzyżowania z ulicą Sucharskiego do skrzyżowania z ulicami Grochowską/Hubala/Piasta Kołodzieja zostanie obustronnie oznakowany znakiem B-36 "zakaz zatrzymywania się" z tabliczką T-24 "holowanie"- oznakowanie obowiązywać będzie w dniach 29.10.2022r. do 02.11.2022r. 
 4. Odcinek ulicy Przemysława - od skrzyżowania z ulicami Grochowską/Hubala/Piasta Kołodzieja do skrzyżowania z ulicą Grochowską  (kierunek jazdy do góry) zostanie oznakowany znakiem D-3 "droga jednokierunkowa" oraz znakiem D-18 "parking" z tabliczką T-30e "postój na chodniku kołami przedniej osi pojazdu skośnie do krawężnika", a po lewej stronie znakiem B-36 "zakaz zatrzymywania się" - oznakowanie będzie obowiązywać w dniach 29.10.2022 do 02.11.2022r.
 5. Odcinek ulicy Przemysława (kierunek jazdy w dół) od skrzyżowania z ulicą Grochowską do skrzyżowania z ulicami Grochowską/Hubala /Piasta Kołodzieja zostanie oznakowany znakiem B-2 "zakaz wjazdu" oraz ustawiony jeden separator drogowy - oznakowanie obowiązywać będzie w dniach 29.10.2022r. do 02.11.2022r.
 6. Odcinek ulicy Grochowskiej od skrzyżowania z ulicą Przemysława do skrzyżowania z ulicami Hubala/Piasta Kołodzieja (kierunek jazdy w dół) zostanie oznakowany znakiem D-3 "droga jednokierunkowa" i znakami B-36 "zakaz zatrzymywania się", które zostaną ustawione obustronnie na odcinku ulicy Grochowskiej - od skrzyżowania z ulicą Przemysława do skrzyżowania z ulicą Regera oraz od skrzyżowania ulicą Grochowską z ulicą Piasta Kołodzieja. Ten sam odcinek ulicy Grochowskiej (kierunek do góry) zostanie oznakowany znakiem B-2 "zakaz wjazdu" po prawej stronie za skrzyżowaniem z ulicą Hubala /Piasta Kołodzieja/ - oznakowanie obowiązywać będzie w dniach 29.10.2022r. do 02.11.2022r.
 7. Wylot ulicy Regera od ulicy Grochowskiej zostanie oznakowany znakiem C-4 "nakaz jazdy w lewo za znakiem" - oznakowanie obowiązywać będzie w dniach od 29.10.2022r. do 02.11.2022r.
 8. Wyjazd z parkingu PGK /parking górny/ zostanie oznakowany znakiem C-4 "nakaz jazdy w lewo za znakiem" (znak będzie ustawiony na kole bezpośrednio przy wyjeździe z parkingu) - oznakowanie obowiązywać będzie w dniach od 29.10.2022r. do 02.11.2022r.
 9. Wlot ulicy Grochowskiej do ulicy Przemysława (od strony łącznika ulicy Pasteura) zostanie oznakowany znakiem B-22 "zakaz skrętu w prawo" oraz C-7 "nakaz jazdy prosto lub w lewo" - oznakowanie będzie obowiązywać w dniach 29.10.2022r. do 02.11.2022r.
 10. Ulica Przemysława (kierunek jazdy w dół) przed skrzyżowaniem z ulicą Grochowską zostanie oznakowana znakiem C-8 "nakaz jazdy w prawo lub w lewo" - oznakowanie obowiązywać będzie w dniach 29.10.2022r. do 02.11.2022r.
 11. Ulica Hubala przed skrzyżowaniem z ulicą Grochowską (kierunek jazdy w dół)  zostanie oznakowana znakiem B-22 "zakaz skrętu w prawo" - oznakowanie obowiązywać będzie w dniach 29.10.2022r. do 02.11.2022r.
 12. Ulica Piasta Kołodzieja /Hubala/ przed skrzyżowaniem z ulicą Grochowską zostanie oznakowana znakiem C-4 "nakaz jazdy w lewo za znakiem" - oznakowanie obowiązywać będzie w dniach 29.10.2022r. do 02.11.2022r.
 13. Ulica Kupały za skrzyżowaniem z ulicą Przemysława zostanie oznakowana znakiem B-1 "zakaz ruchu w obu kierunkach" z tabliczką "nie dotyczy mieszkańców i służb miejskich" - oznakowanie obowiązywać będzie w dniu 01.11.2022r. w godzinach od 10:00 do 18:00.
 14. Ulica Sucharskiego przed skrzyżowaniem z ulicą Przemysława oraz na skrzyżowaniu z ulicą Grota Roweckiego zostanie ustawiony znak B-1 "zakaz ruchu w obu kierunkach" z tabliczką "nie dotyczy mieszkańców i służb miejskich" - oznakowanie obowiązywać będzie w dniu 01.11.2022r. w godzinach od 10:00 do 18:00.

CMENTARZ KOMUNALNY ZASANIE
Ulica Bolesława Śmiałego

Cmentarze-Zasanie150.png

 

 1.  Odcinek ulicy Bolesława Śmiałego od skrzyżowania z ulicą Drzymały do bramy wjazdowej na parking główny przy cmentarzu zostanie oznakowany znakiem B-1 "zakaz ruchu w obu kierunkach" w tabliczką "nie dotyczy mieszkańców, MZK i pojazdów służb miejskich" - oznakowanie obowiązywać będzie w dniu 01.11.2022r. w godzinach od 10:00 do 18:00.
 2. Wloty bocznych ulic: Generała S. Maczka, Wróblewskiego i Skośna do przedmiotowego odcinka ulicy Bolesława Śmiałego oznakowane będą znakami B-1 "zakaz ruchu w obu kierunkach" z tabliczką "nie dotyczy mieszkańców i służb miejskich" - oznakowanie obowiązywać będzie w dniu 01.11.2022r. w godzinach od 10:00 do 18:00.
  Znaki B-1 z tabliczką "nie dotyczy mieszkańców i służb miejskich" ustawione zostaną na:
  • ul. B. Śmiałego przy wjeździe na parking główny,
  • ul. B. Śmiałego przy skrzyżowaniu z ul. Drzymały,
  • ul. Wróblewskiego za skrzyżowaniem z ul. Brzóski,
  • ul. Brzóski za skrzyżowaniem z ul. Wróblewskiego.
 3. Odcinek ulicy Bolesława Śmiałego od skrzyżowania z ulicą Drzymały do skrzyżowania z ulicą Cmentarną zostanie oznakowany znakiem B-36 "zakaz zatrzymywania się" - oznakowanie obowiązywać będzie w dniu 01.11.2022r.
 4. Odcinek ulicy Bolesława Śmiałego od skrzyżowania z ulicą Generała S. Maczka do skrzyżowania z ulicą Okrzei zostanie oznakowany znakiem B-36 "zakaz zatrzymywania się" - oznakowanie obowiązywać będzie w dniu 01.11.2022r.
 5. Odcinek ulicy Bpa J. Glazera od skrzyżowania z ulicą Sikorskiego do wjazdu na parking przy cmentarzu (strona prawa) zostanie oznakowany znakiem B-36 "zakaz zatrzymywania się" - oznakowanie obowiązywać będzie w dniu 01.11.2022r.
 6. Odcinek ulicy Wróblewskiego od skrzyżowania z ulicą Brzóski do skrzyżowania z ulicą Bolesława Śmiałego zostanie oznakowany znakiem B-36 "zakaz zatrzymywania się" - oznakowanie obowiązywać będzie w dniu 01.11.2022r.
Opublikował(a): Krzysztof Sobczuk Modyfikował(a): Krzysztof Sobczuk Data modyfikacji: 26-10-2022 10:01

Na skróty